The controller for path '/plugins/' was not found or does not implement IController.

Yayınlarımızdan Seçmeler

KURAMER olarak bugüne kadar farklı formatlarda gerçekleştirdiğimiz ilmî yayın ve faaliyetlerle düşünce ve inanç dünyamızı ilgilendiren temel konuların etraflıca ve ilmi çerçevede tartışıldığı bir platform oluşturmaya gayret ettik. 

Bu defa, daha önce gerçekleştirdiğimiz çok sayıda ilmî toplantı (konferans, çalıştay, sempozyum) ve yayınlanmış 50’nin üzerindeki eserimizle oluşan zengin birikim ve katkıdan toplumumuzun daha geniş kesimlerini, bilhassa gençlerimizi haberdar etmek üzere yeni bir çaba içerisine girmiş bulunuyoruz. 

Bu çerçevede yayınlarımızdan hazırladığımız bazı seçme metinleri daha özlü ve kolay okunabilir formatta okuyucularımızın erişimine sunmuş bulunuyoruz.


The controller for path '/plugins/' was not found or does not implement IController.