The controller for path '/plugins/' was not found or does not implement IController.

Temel Konu ve Kavramlar

Merkezimiz kuruluşundan bu yana ilmî-akademik seviyede çeşitli projeler yürütmeye ve bunların ürünlerini yayımlayarak kamuoyuna ulaştırmaya gayret etmektedir. Günümüzde ilmî alanda da dijital iletişim ve yayıncılık giderek önem ve yaygınlık kazanmış, özelikle de bir senedir devam eden pandemi sürecinde buna daha fazla ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Öte yandan dinin, son zamanlarda görsel ve sosyal medyada hakkında en çok ve en kolay konuşulabilen, ilmî temeli ve güvenilirliği bulunmayan görüşlerin rastgele serdedilebildiği bir alan olduğunu, bunun da ciddi bir bilgi kirliliğine ve algı sapmasına yol açtığını üzülerek görmekteyiz. Bu sebeplerle, kamuoyundan gelen bu yöndeki talepleri de göz önüne alan Merkezimiz temel dinî meseleler ve güncel değer taşıyan konular hakkında web sayfamızda araştırma ve düşünce yazıları yayımlamaya karar vermiştir.

Bu yazılar iki grup halinde yayımlanacaktır. Birincisi, dinî gelenek ve kültürümüze ait olup günümüz dinî düşüncesini de yakından ilglendiren temel bir meseleyi sade bir dille özetleyen, bu alanda bilinmesi gereken ana noktaları değerlendiren çalışmalardır. İlmî geleneğimizdeki risale formatını andırır tarzdaki bu çalışmalarımız telif ve derleme tarzında, yaklaşık 30-50 sayfa hacminde ve genel okuyucu kitlesine hitap eden nitelikte olacaktır. Bu grupta ilk hazırladığımız metin, Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı’nın kaleme aldığı “Cihad” başlıklı çalışmasıdır. Bunu benzeri yayınlar takip edecektir.

İkinci grupta ise zaman zaman yoğun tartışma ve çekişmelere konu olan, farklı çevreler tarafından manipüle de edilebilen dinî kavram, konu ve düşüncelerle ilgili yazılar yer alacaktır. Birkaç sayfayı aşmayacak hacimdeki bu yazılar okuyucuya o konu hakkında derli toplu bilgi sunmayı ve belli bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir. Bir kavram, konu veya düşüncenin müstakillen ele alınacağı bu yazıların önce elektronik ortamda paylaşıma açılması, daha sonra da bir bütünlük içinde basılı materyal olarak okuyucuya sunulması hedeflenmektedir.


The controller for path '/plugins/' was not found or does not implement IController.