Yazılı Basın

Prof. Dr. Ali Bardakoğlu yazdı: Kayıt Dışı Din Pazarı
Beklenen Kurtarıcı Gelmeyecek Arkadaşlar


Mehdi'ye İnanmak


Halife ve Kıyamet
KURAMER Ne Yapar?
"Mehdilik İslam dışı, kendisini kurtarıcı olarak ortaya atanlar genelde şizofrenik, karizmatik kişiler"