Görsel Basın

Siyer Kronolojisi Ciltli Özel Basım - Mehmet Apaydın

siyer-kronolojisi-ciltli-ozel-basim-mehmet-apaydin

KURAMER'in yayınladığı son eser olan Siyer Kronolojisi kitabı sınırlı sayıda ciltli özel basımıyla...

Eserde, klasik İslâmî kaynaklarda yer alan rivâyetlere temkinli bir güvenle ve bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşılmaya çalışılmış; akla, mantığa ve bilime aykırı gibi görünenler üzerinde dahi ayrıntılı tetkikler yapılarak bunların tarihî bir gerçekliğe işaret edip etmedikleri belirlenmeye çalışılmıştır.