Görsel Basın

Prof. Dr. Ali Bardakoğlu - "Vedâ Hutbelerinde Hukuk"

Kaynak

Hz. Peygamber'in Vedâ Haccı Hutbeleri Sempozyum Tebliğleri 2-3 Kasım 2019, ed. Suat Mertoğlu, DİB Yay., Ankara 2021, s. 57-72