Görsel Basın

Geçtiğimiz yıl dijital platformda (Zoom) başlattığımız konferanslar serisini bu yıl yeni konu ve konuklarla devam ettiriyoruz.

Geçtiğimiz yıl dijital platformda (Zoom) başlattığımız konferanslar serisini bu yıl yeni konu ve konuklarla devam ettiriyoruz.

Bu çerçevede ilk programımızda Dr. Şaban Karataş’ı misafir ettik ve “Düşünce Dünyası Yönünden Mısır ve Türkiye” (01.03.2022) başlıklı konuşmasını dinledik.

Sonraki konuğumuz Prof. Dr. Hüseyin Hansu idi ve bu defa “Mutezile ve Akılcılık” (15.03.2022) konusunu masaya yatırdık. Hansu, uzmanlık alanını da teşkil eden bu konuda oldukça derinlikli ve kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. 

29 Mart 2022 tarihinde ise sahasındaki müktesebatı ve çok yönlü tecrübesinden hareketle “Geleneğe ve Modern Paradigmaya Göre Kamu Yönetimi” konusunu Prof. Dr. Ömer Dinçer’den dinledik. 

Prof. Dr. M. Emin Maşalı ise “Dinî Düşüncede Kur'an'ın Yeri” başlığıyla verimli bir tartışma ve müzakereye zemin hazırlayan bir sunum gerçekleştirdi. 

Dijital platformda başlattığımız bu konferans dizisi belli periyotlarla gerçekleştirilecek yeni programlarla devam edecektir.