Görsel Basın

“Dindar olmayan bir kimse de ahlâklı olabilir ama gerçek bir dindar ahlâklı olmak zorundadır.”

Siyer Dergisi  (Ekim - Kasım - Aralık 2020 )

Kaynak: https://siyerdergisi.com/?h763/%E2%80%9Cdindar-olmayan-bir-kimse-de-ahlakli-olabilir-ama-gercek-bir-dindar-ahlakli-olmak-zorundadir.