KURAMER Veritabanı

Ülkemizde, diğer İslâm ülkelerinde ve Batı'da, Merkez'in faaliyet alanına giren konularda neşredilen kitap, tez, makale ve süreli yayınların taranmasıyla kapsamlı bir veri tabanı oluşturmak, Merkez'in temel hedeflerinden biridir.