The controller for path '/plugins/' was not found or does not implement IController.

KURAMER Kütüphane Programı

KURAMER KÜTÜPHANE PROGRAMI klasik İslami eserlerin metin, PDF, Yazma, Resim, Ses ve Video formatlarında tek bir ortamda toplanması, yönetimi, paylaşımı ve kullanımı ile kişisel veya çok kullanıcılı olarak istifade edilmesi amacıyla geliştirilmektedir.

İslam’ın temel kaynaklarına erişimin hızlandırılması, pratik kullanımı ve bu kaynaklar kullanılarak yapılacak olan ilmi çalışmaların en az zaman harcanarak yapılması için KURAMER KÜTÜPHANE PROGRAMI,  mümkün olduğu kadar basit bir kaynak yönetimi sistemi hedeflemiştir.  Bu çerçevede farklı ortamlarda (metin, PDF, yazma, resim ses/video) olabilecek kaynaklarda aynı mantık çerçevesinde bir kullanım altyapısı ve ara yüzü oluşturulmaya çalışılmıştır.

Bir eserin hem metin hem PDF hem de yazma nüshasının aynı anda incelenebileceği ve alıntılanabileceği bir yapıya sahip program tahkik hatalarının tespitinde oldukça önemli bir araç haline gelmektedir.  

KURAMER KÜTÜPHANE PROGRAMI sadece kaynakları sunmakla yetinmeyip aynı zamanda ilmi çalışma hazırlama sistemine de sahiptir. Bu sistemin temel amacı, ilim adamlarının kıymetli vakitlerini alıntı yapma, fiş hazırlama, dipnot gösterme, içindekiler ve bibliyografya oluşturma gibi ayrıntılarla uğraştırmadan program üzerinde çalışmasını yaptıktan sonra bunları otomatik olarak oluşturduğu Word belgesine aktarmaktır. 

Sistem, müellifin alıntı yaptığı kaynakları veya alıntıları hangi formatta olursa olsun (Metin, PDF, Yazma Eser) otomatik yönetmekte ve Word belgesi olarak yazım işlemi için hazırlamaktadır. 

KURAMER KÜTÜPHANE PROGRAMI arama, bulma ve bulunan sonuçların kullanımı, saklanması veya Word belgesine aktarımı açısından da oldukça pratik özelliklere sahiptir. Sadece kaynaklarda değil, çalışmalar ve alıntılarda da aramalar yapılabilmektedir. 

Program PDF/A formatındaki metin ihtiva eden kaynaklarda ve yirmi bine yakın makalede de arama yapabilmektedir. 

KURAMER KÜTÜPHANE PROGRAMI ilk aşamada sadece KURAMER bünyesinde görev alan ilim adamlarının istifadesine sunulmuştur. Bir nevi test aşaması da sayılabilecek bir süreç sonunda kademeli olarak diğer ilim adamlarının, araştırmacıların ve öğrencilerin hizmetine sunulması için çalışılmaktadır. 

Görseller


The controller for path '/plugins/' was not found or does not implement IController.