Kütüphane

Kütüphane

"Kuramer Kütüphanesi" programı, klasik ve yeni dönem İslâmî literatürün metin, pdf, yazma, resim, ses ve video formatlarında tek bir ortamda toplanması, yönetimi, paylaşımı ve kullanımının kişisel veya çok kullanıcılı olarak sağlanması ve İslâm dünyası için ortak bir kültürel bellek inşa edilmesine katkıda bulunulması amacıyla geliştirilmektedir.