The controller for path '/plugins/' was not found or does not implement IController.

Kurumsal Kimlik

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Kur'ân-ı Kerîm Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, kısa adıyla Kur'an Araştırmaları Merkezi (KURAMER), İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi bünyesinde, özel kuruluş yönetmeliğine, yönetim ve çalışma usullerine göre faaliyet gösteren, amaca tahsis edilmiş özel bütçeli bir araştırma merkezidir.


The controller for path '/plugins/' was not found or does not implement IController.