The controller for path '/plugins/' was not found or does not implement IController.

Kamuoyuna Duyuru 27.02.2020

KURAMER BİLİM KURULUNDAN

KAMUOYUNA AÇIKLAMA

Kur’ân-ı Kerîm Allah’ın kelamıdır ve vahiy yoluyla Peygamber Efendimize inzal edilmiştir. İslam akidesi içinde yer alan bu husus İslam âlimlerinin de ortak inancıdır. Müslümanlara düşen, İlâhî vahyin son halkası olan Kur’ân-ı Kerîm’i anlamak ve getirdiği mesajı hayatlarında rehber edinmektir.

Kuruluş amacı Kur’an’ın doğru anlaşılabilmesi için gerekli ilmî çalışmaları yapmak/yaptırmak ve ilmî müzakerelere ortam hazırlamak olan Kur’an Araştırmaları Merkezi’nin (KURAMER) Bilim Kurulunu oluşturan bizler, bugünlerde, Kur’an vahyinin mahiyetiyle ilgili tartışmalar cümlesinden olarak “Kur’an’ın Hz. Peygamber tarafından lafza dönüştürüldüğü” şeklinde ileri sürülen görüşlere katılmıyoruz; bunu yanlış ve isabetsiz buluyoruz. Ancak KURAMER’le resmî bir bağı bulunmayan ilim adamlarına ait bu tür münferit görüşler vesilesiyle Merkezimizin ilzam edilip tartışmaya dâhil edilmesini bilgisizlik, haksızlık hatta kötü niyetli bir girişim olarak görüyoruz.

Bu vesileyle tekrar belirtelim ki, ilmî konularda görüşler kurumlara değil kişilere ait olur. Kurumları, onların resmî organları ve onların yaptığı açıklamalar temsil eder. Merkezimiz gibi ilmî platformlara, araştırma ve düşünce kuruluşlarına düşen, ilmî kanaat ve araştırmaların özgürce ortaya konmasına, karşı görüşlere de yer verilerek konuların etraflıca müzakere edilmesine imkân hazırlamaktan ibarettir. Merkezimizin kırkı aşkın yayınını inceleyenler, araştırma ve ilmî toplantılarda her bir görüşün temsil edilip savunulmasına azami özen gösterildiğini göreceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

27.02.2020

KURAMER Bilim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Ali Bardakoğlu

Prof. Dr. İsmail E. Erünsal

Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı

Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz

Prof. Dr. Ömer Faruk Harman

Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı

Dr. Mehmet Apaydın


The controller for path '/plugins/' was not found or does not implement IController.