The controller for path '/plugins/' was not found or does not implement IController.

Kamuoyuna Duyuru 21.02.2020

KAMUOYUNA DUYURU

Dinî cemaat kisvesi altında yıllardır halkın inanç ve duygularını da istismar ederek yürüttükleri finansal ve ticarî operasyonlarla on binlerce kişiyi zarara uğratan bir grubun, dinî düşünce hayatını da kendi cehalet ve kötü niyetlerinin aleti yapma çabası sergiledikleri ve bu çerçevede KURAMER’i hedef tahtasına koydukları görülmektedir.

KURAMER’in ilmî faaliyetleri hakkında sağlıklı bilgi edinmek isteyenler bugüne kadar yüzü aşkın ilim adamının katkısıyla yayımladığımız 40’ın üzerindeki araştırma eserlerine bakabilirler. Ancak bu eserlerden sınırlı ifadeleri bağlamlarından ve maksatlarından kopararak kastedilenin tamamen tersine iddialara malzeme yapanların, yazılanları anlama çabasından çok KURAMER’i mahkûm etme niyetiyle hareket ettikleri açıktır. KURAMER bütün ilmî çalışmalarını belli bir fikrin savunuculuğunu yapmaktan çok farklı fikirlerin kendilerini ifade edebilecekleri bir platform oluşturma düşüncesiyle yürütmektedir. Bu fikirlerin iyi niyetle ve ilmî ölçüler çerçevesinde tartışılması ve hatta eleştirilmesinden de herhangi bir rahatsızlık duymamaktadır.

Bu vesileyle söz konusu grubun da sık sık dillendirdiği asılsız bir iddiayı da düzeltmek isteriz. KURAMER bütün faaliyetlerini, iddia edilenin aksine T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı veya Diyanet Vakfı’nın hiçbir katkısı olmaksızın kendi mali imkânlarıyla yürütmektedir.

KURAMER’in ilmî çalışmaları ve mali yapısı hakkında söz konusu grubun da içinde olduğu çeşitli çevreler tarafından sıkça dile getirilen iftira, itham ve saptırmaların kendi gruplarının ekonomik çıkarlarını dinî değerlerin arkasına saklama, düşünce ve inançlar üzerinde tahakküm oluşturma çabasının bir ürünü olduğu kamuoyu tarafından çok iyi bilinmektedir.

KURAMER’i kötü niyetli, yanlış ve yanıltıcı bilgilerle hedef tahtasına koyan söz konusu grubu milletimizin sağduyusuna ve kendi kirli tarihlerinin tanıklığına havale ettiğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

21.02.2020

KURAMER


The controller for path '/plugins/' was not found or does not implement IController.