Maddelendirme

Maddelendirme

I. GİRİŞ

II. MEDİNE'DEN HAREKET
A. Keşif Timi
B. Buyūtu's-Suḳyā'da Toplanma

III. SAYIM VE İSTİŞARE
A. Yaşı Küçüklerin Geri Çevrilmesi
B. Mevzi seçimi
1. Suyun Kontrolü
2. Taş Toplanması

IV. SAVAŞ'IN BAŞLAMASI
A. Mübāreze
1. ʿAlī b. Ebī Ṭālib Mübārezesi
a. Karşılaşma
b. Kızıştırma
1) Meydan Okuma
2) Soy ve Şeref Sayımı
a) Karşılama
(i) Aaa
(ii) Bbb
b) Kızıştırma
2. Hamza Mübārezesi
B. Top-yekün Savaş

V. ZAFER

VI. MEDĪNE'YE DÖNÜŞ

VII. SONUÇ