The controller for path '/plugins/' was not found or does not implement IController.

Kurumsal

KUR'AN ARAŞTIRMALARI MERKEZİ (KURAMER), Kur'an'ın bilimsel verilere dayalı olarak anlaşılması için Mushaf tarihi, dil, siret, tarih, hadis, akaid, tefsir, fıkıh gibi alanlarda Kur'an merkezli akademik çalışma ve araştırmalar yapılmasını, bunların yayınlanmasını, ortaya çıkacak ürünlerin seminer, sempozyum, konferans gibi bilimsel ve kültürel etkinlikler aracılığıyla insanlara ulaştırılmasını sağlamak amacıyla  İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi bünyesinde özel bir yönetmelikle 2013 yılında kurulmuştur.


The controller for path '/plugins/' was not found or does not implement IController.