Taşkent Nüshası

Taşkent Nüshası

Taşkent Nüshası ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup yakında burada yayınlanacaktır.


Taşkent Nüshası Takdim Yazısı

İlk Baskıya Önsöz

(Ayesha Begum, yayımcı, Hyderabad House)

Allah’a hamd ü senalar olsun. Elinizde bulunan bu baskı, Hz. Osman için hazırlanan ve Taşkent’te bulunan resmi Kur'an-ı Kerim nüshasının bir reprodüksiyonudur. 1905 yılında Rus çarlarından bir tanesi St. Petersburg’da bu değerli orijinal nüshanın tıpkıbasım bir reprodüksiyonunu yayınladı. 19.5 inç x 26.5 inç boyutlarında olan bu nüsha ince kağıttandır ve orta yoğunlukta lifli levhayla ciltlenmiştir. Princeton Üniversitesi Kütüphanesi’nde bulunan nüshanın mikrofilmini temin etmeyi başardım ve Allah’ın izniyle bu ilk baskıyı Hyderabad Times okurlarına daha küçük bir boyutta sunma şerefine nail oldum.

Dr. Muhammed Hamidullah’ın bana bildirdiğine göre zamanın tahrip edici etkileri sebebiyle Fatiha Suresi’ni içeren sayfa da dâhil olmak üzere bazı sayfalar Taşkent nüshasında bulunmamaktadır. Mümkünse ileride bu boşlukları İstanbul nüshasına danışarak doldurma fikri öne sürülmüştür. Eski metne paralel modern Arapça metnin de bulunduğu bir baskı da tasavvur edilmektedir. Boston’da bulunan nüshayla elimde bulunanı şahsen karşılaştırdım ve hiçbir fark göremedim. Bu da o zamanlarda bile metinlerde herhangi bir tutarsızlık olmadığını göstermektedir.

Bu Hyderabad House Şirketi için çok büyük bir başarı olmuştur. Son iki yıldır Uluslararası Bilgisayar Matbaası’nın da yardımıyla Hicri 15. asrın başlangıcı münasebetiyle ilk Amerikan baskısını takdim etmek için çalışmalarda bulunuldu.

Kadir-i mutlak Rabbimizin rahmetiyle bizlere ihsan ettiği çalışma azmiyle sarf ettiğimiz çabalar bu şekilde meyve vermiştir. Allah hepimizi Sırat-ı Müstakim’e iletsin. Evvelinde ve ahirinde hamd her zaman O’nadır.

Derkenar: Basıldıktan hemen sonra bu baskıyı düzenleyen Dr. Muhammed Hamidullah’a bütün kalbimle teşekkür ederim. Kendisi birçok sayfayı doğru sıralarına koydu ve eksik olan sayfaları belirledi. Dr. Hamidullah eksik sayfaları da içeren ve paralelinde modern Arapça metnin de yer aldığı bir sonraki baskıyı da düzenleme nezaketinde bulundu.

Bismillah!

İkinci Baskıya Önsöz

(Dr. Muhammed Hamidullah)

Rahmeti ve keremi sayesinde bu değerli mirasın düzeltmeler içeren ikinci bir baskısını üretebildiğimiz için Allah’a hamd olsun.

Paralel sütununa nokta işaretli ve harekeli mukabil modern yazılı metni yerleştirebilmek için orijinal nüshanın aşırı büyük boyutlarını (28.5 inç x 20.5 inç) biraz daha küçülttük; umarız okurlar bu değişikliği takdir ederler.

1905 tıpkıbasım reprodüksiyonunda gördüğümüz gibi orijinal nüsha 1869 yılında Semerkant’tan Sen Petersburga’a nakledildiğinde bazı sayfalar eksikti. Bu durumu “EL YAZMASINDA EKSİK” kelimeleriyle ifade ettik ve paralel sütunda eksik metni modern Arap yazısıyla verdik. Çarlık rejiminin düşüşü sırasında el yazması el değiştirince ilk önce güvenli bir şekilde depolanması için Ufa’ya gönderildiğini, 1924’de komünist hükümet kutsal nüshanın Müslüman cemaatin koruması altında kalmasına razı olunca da nüshanın şatafatlı bir şekilde Taşkent’e götürüldüğünü ve nüshayı taşıyan trenin geçtiği demiryolu istasyonlarında bulunan Müslümanların çok büyük sevinç gösterilerinde bulunduğunu öğreniyoruz. Fakat bu sırada el yazması bilinçsiz ve vicdansız antika meraklılarının elinde daha da fazla zarar gördü.

Halife Osman döneminden kalan üç bilinen el yazması Kuran-ı Kerim hakkında bilimsel bir çalışmayı ise inşallah önümüzdeki yıllara bırakıyoruz.

Paris, 2 Zilhicce 1401

Kaynak: Bu metinler "Holy Qur'an, Prepared for the Caliph Osman" adlı esere yayıncı Ayesha Begum ile Dr. Muhammed Hamidullah'ın yazdığı Önsöz metinlerinin Türkçe çevirileridir.