Birmingham Nüshası

Birmingham Nüshası

Geçtiğimiz Temmuz ayında haber sitelerine, Birmingham Üniversitesi’nde (İngiltere), “en eski Kur’an nüshalarının” bulunduğuna dair haberler düştü. İlkin BBC’nin web sayfası aracılığıyla duyurulan ve hızlı bir şekilde yayılan bu haber dünyada oldukça büyük yankı uyandırdı. Bunun en başta gelen sebebi de, yapılan karbon testi sonucunun bulunan Mushaf sayfalarının (varak) Hz. Peygamber döneminde yazılma ihtimaline işaret etmesiydi. İlk günden itibaren hem İslam dünyasında hem de Batı’da bu konu etrafında çeşitli tartışma ve değerlendirmeler yapılmaya başlandı ve bunlar ivmesini artırarak bugüne kadar devam etti.

KURAMER olarak bizler de ilk günden itibaren gelişmeleri yakından takip ettik ve gerekli temaslara başladık. Bu arada, Birmingham Üniversitesi 21 Ekim 2015 tarihinde bu Mushaf sayfalarıyla ilgili değerlendirme yapmak üzere sınırlı sayıda uzmanı davet ettiği bilimsel bir toplantı (çalıştay) düzenledi ve bu çalıştaya Merkezimizi temsilen Mushaf Tarihi Bilim Dalı çalışma grubumuzdan alanın uzmanı Doç. Dr. Necmettin Gökkır ve Arş. Gör. Elif Behnan Karabıyık katıldılar, anılan sayfalarla ilgili incelemede bulundular.

The Mingana 1572a Qur’an Fragments başlığıyla 21 Ekim 2016 tarihinde, Birmingham Üniversitesi Cadbury Kütüphanesi’nde toplam 4 oturum ve bir konferans şeklinde gerçekleştirilen çalıştaya dünyanın çeşitli yerlerinden yaklaşık otuz uzman katıldı.  Gerek bulunan Kur’an sayfalarıyla ilgili gelişen süreç ve gerekse çalıştayda ele alınan ve tartışılan konular hakkında katılımcı hocalarımızın izlenim ve değerlendirmelerini ihtiva eden raporlarını, ayrıca Dr. Tayyar Altıkulaç hocamızın konuya ilişkin değerlendirmesini aşağıda sizlerin istifadesine sunuyoruz:

Dr. Tayyar Altıkulaç'ın Birmingham Nüshası Hakkında Açıklamaları

Doç. Dr. Necmettin Gökkır'ın Değerlendirme Raporu

Arş. Gör. Elif Behnan Karabıyık’ın Raporu 

The Mingana 1572a Qur’an Fragments Çalıştayı Katılımcı Listesi