Sempozyum & Çalıştay

Sempozyum & Çalıştay

KURAMER’in “Kur’an Mealleri ve Metin-Merkezci Yorum” konulu sempozyumu 28 Aralık 2019 Cumartesi günü İSAM Konferans Salonu'nda (Bağlarbaşı-Üsküdar, İstanbul) gerçekleştirildi. Konuya ilgi göstere...

KURAMER’in “Kur’an ve Pozitif Bilim” konulu sempozyumu 27 Nisan 2019 Cumartesi günü İSAM Konferans Salonu'nda (Bağlarbaşı-Üsküdar, İstanbul) yoğun bir katılımcı kitlesinin refakatiyle gerçekleşti.

KURAMER olarak düzenlemiş olduğumuz “Zâhirî ve Selefî Din Yorumu” sempozyumu, 28 Nisan 2018 tarihinde İSAM Konferans Salonu'nda (Bağlarbaşı-Üsküdar, İstanbul) geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

KURAMER’in “İmkân, Sınır ve Sorun Açısından Kur’an’ın Bâtınî ve İşârî Yorumu” konulu sempozyumu 11 Kasım 2017 tarihinde İSAM Konferans Salonu’nda (Bağlarbaşı-Üsküdar, İstanbul) gerçekleşti.

KURAMER’in Uluslararası Düşünce Enstitüsü Londra merkeziyle (International Institute of Islamic Thought, IIIT/UK) ortaklaşa düzenlediği “Modern Dünyada Kur’an’ın Yeri: Makâsıdî Tefsire Doğru” başlı...

Kur’an Araştırmaları Merkezi (KURAMER) 04 Mart 2017 tarihinde İSAM Konferans Salonu'nda (Bağlarbaşı-Üsküdar, İstanbul) “İslâm düşünce ve geleneğinde Kutsiyet, Velâyet ve Kerâmet” konulu bir sempozy...

Merkezimizin düzenlediği Beklenen Kurtarıcı İnancı Sempozyumu, 22 Ekim 2016 tarihinde İSAM Konferans Salonu'nda (Bağlarbaşı-Üsküdar, İstanbul) gerçekleştirildi.

KURAMER’in düzenlemiş olduğu “İslam Kaynaklarında, Geleneğinde ve Günümüzde Cihad” konulu sempozyum 20-21 Nisan tarihlerinde Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde, yerli ve yabancı 22 akademisyen ve araştı...

KURAMER’in düzenlemiş olduğu “Mucize ve Gayb” konulu çalıştay 18-21 Eylül tarihlerinde Şile Resort Otel’de, alanlarında uzman yerli ve yabancı 52 akademisyen ve de araştırmacının katılımıyla gerçe...

Merkez Bilim Dalları ortak toplantılarında bazı temel konularda tartışmalı ilmî toplantılar/çalıştaylar düzenlenmesi tavsiye edilmişti. Merkez Bilim Kurulu’nca da uygun görülen bu toplantıların il...

4-7 Ekim 2013’de Şile Resort Otelde tüm bölüm yazarlarının ve çalışma gruplarının katılımıyla Bilim Dalları Ortak Çalıştayı yapıldı. Özel logo ve afişlerin de hazırlandığı bu çalıştaya, yazarlarımı...