Konferanslar

3 Mart 2016 tarihinde düzenlenen konferansta KURAMAER bu defa Central European University’de (Budapeşte) araştırmacı olan Dr. Alba Fedeli’yi konuk etti.

28 Ocak 2016 tarihinde düzenlenen konferansta KURAMER bu defa Tahran Azad Üniversitesinden İranlı Dr. Morteza Karimi Nia'yı konuk etti.

Konuşmasına “Eski Mekke ve Medine’nin Sanal Olarak Yeniden Kurulması Projesi” nin kısa bir tanıtımıyla başlayan Ermiş, daha sonra projenin tasarımcısı Sami Angawi’nin Mekkke ve Medine’deki tarihi v...

KURAMER’in 4 Aralık 2015 tarihinde düzenlediği konferansın konuşmacısı Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Okuyan'dı. “Tefsirin Zorlukl...

19 Kasım 2015 tarihinde Merkez binasında yapılan, akademisyenler ile davetlilerin katıldığı “Yahudi Hukuku, Temel Kaynaklar ve Günümüzde Uygulama “ konulu konferansı Türkiye Hahambaşı İzak Haleva’n...

KURAMER’in 29 Ekim 2015 tarihinde düzenlediği konferansın konuşmacısı Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Ünal'dı. “Tarihsel Süreçte Değişen Hadis Algıları”...

KURAMER Konferansları kapsamında 27 Haziran 2015 tarihinde verilen iftarın ardından Konya Necmettin Erbakan Üniversitesinden Prof. Dr. M. Sait Şimşek’i ağırladık.

KURAMER'i ilk kez ziyaretine vesile olan bu davete, ihtisas sahaları ulûm-i İslamiye olan, aralarında ciltler dolusu tefsir yazmış âlimler bulunan heyetin huzurunda konuşmak niyetiyle değil, aslınd...

KURAMER’in 10 Nisan 2015 tarihinde düzenlediği konferansın konuşmacısı Çukurova Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztürk’tü. “Kur’an’ı Anlamada Tarihselciliğin İmkan,...

27 Şubat 2015 tarihinde Merkez binasında yapılan, akademisyenler ile davetlilerin katıldığı “Tefsirin Açmazı: Kur’an’ı Başka Zamanlara Konuşturmak“ konulu konferansı Goethe Üniversitesi öğretim üy...