Faaliyetler Detay

Siyer Kronolojisi

Kurʾân’ın doğru anlaşılmasında sebeb-i nüzûl olarak adlandırılan Hz. Peygamber’in hayatındaki bazı olayların önemi tartışılmaz. Bu açıdan bakıldığında Hz. Peygamber’in hayatını konu alan Siyer’in doğru bir kronolojiye sahip olması Kurʾân âyetlerinin büyük oranda tarihlendirilmesine de katkıda bulunur.

Bu düşüncelerle KURAMER bünyesinde görevli hocalarımızdan Dr. Mehmet Apaydın tarafından yaklaşık 3 yıl önce başlatılan ve Peygamber’in bütün hayatını kapsayan tarihlendirme çalışması tamamlanmıştır.

Tefsir, hadis ve siyer başta olmak üzere çok sayıda kaynaktan istifade edilerek yapılan tarihlendirmelerde Nesîʿ uygulaması ve astronomik verilerde dikkate alınmıştır. Hz. Peygamber’in doğum tarihi başta olmak üzere hayatındaki birçok olayın tarihine dair yeni tespitlerin yer aldığı bu çalışma Siyer Kronolojisi adıyla yayına hazırlanmaktadır.Fotoğraf Galerisi

Siyer Kronolojisi