Faaliyetler Detay

Mucize ve Gayb Çalıştayı

KURAMER’in düzenlemiş olduğu “Mucize ve Gayb”  konulu çalıştay 18-21 Eylül tarihlerinde Şile Resort Otel’de, alanlarında uzman yerli ve yabancı 52 akademisyen ve de araştırmacının katılımıyla gerçekleşti.

KURAMER müdürü Prof. Dr. Ali Bardakoğlu’nun yaptığı selamlama konuşmasını müteakip Mehmed Said Hatiboğlu açılış konuşmasıyla katılımcılara hitap etti. İşi ehline tevdi etme prensibini hatırlatarak başladığı konuşmasında, İslâmiyat sahasında muhteşem bir külliyâtın olduğunu ancak tarih içerisinde çeşitli cereyan ve fırtınalardan geçerek bize ulaşan bu külliyâttan hareketle sağlam bir fikriyata sahip olmanın mümkün olmadığını ifade eden Hatiboğlu, bu noktada yapılması gerekenin, kaynakları mezhep telakkileri dışında incelemek olduğunu vurguladı ve tahkikli, tenkidli ilmî araştırmalar yapılmasının zarûriyetine dikkat çekti. 

Dört gün süren çalıştayın her gün iki olmak üzere toplam 8 oturum gerçekleştirildi. 18 Eylül 2014 tarihinde gerçekleştirilen ve “Kadim İnanç ve Kültürlerde Mucize” konulu birinci oturuma Prof. Dr. Mehmet Katar başkanlık etti. Oturumda üç tebliğ sunuldu:

Prof Dr. Kürşat Demirci’nin tebliği “Antik İnançlarda Mucize” başlığını taşıyordu.

“Yahudilikte Mucize” konulu ikinci tebliğ Dr. Daniel Birnstiel tarafından sunuldu.

Bu oturumun son tebliği “Hristiyanlıkta Mucize” hakkında idi ve Prof. Dr. Mark Chalil Bodenstein tarafından sunuldu.

Birinci oturumda sunulan üç tebliğin müzakerecileri: Prof. Dr. Levent Öztürk, Prof.  Dr. Ömer Faruk Harman, Doç. Dr. Muhammed Tarakçı ve Prof. Dr. Fuat Aydın idi. 

Öğleden sonraki ikinci oturumun konusu “İslamda Mucize” idi. “Kur’an’da ve Kur’an-Dışı İslâmî Rivâyetlerde Mucize” başlıklı tebliğ KURAMER yazarlarından Hikmet Zeyveli Bey tarafından sunuldu. Prof. Dr. Yaşar Düzenli’nin başkanlık ettiği oturumda, Prof. Dr. Murat Sülün, Prof. Dr. İsrafil Balcı, Prof. Dr. Ömer Özsoy ve Prof Dr. Musa Bağcı müzakereci olarak yer aldılar.

Çalıştayın ikinci günü olan 19 Eylül 2014 tarihinde öğleden önceki oturumun başlığı “İslâmî İlimlerin Teşekkül Döneminde Mucize” idi. Oturum tebliğcisi Prof. Dr. Adnan Demircan’ın “İslam Tarihinin İlk Üç Asrında Mucize Algısı Üzerine Bazı Değerlendirmeler” başlığını taşıyan konuşmasının müzakerecileri Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz, Prof. Dr. Yaşar Düzenli, Prof. Dr. Mehmet Dağ, Prof. Dr. Adem Apak idi. Prof Dr. Bünyamin Erul oturum başkanlığı görevini yürütttü.

Prof Dr. Mustafa Öztürk’ün başkanlık ettiği öğleden sonraki oturumun konusu “Bilim ve Mucize” idi. Prof. Dr. Aydın Işık’ın “Bir Felsefî Problem Olarak Vahiy ve Mucize” başlıklı tebliğini, Prof. Dr. Burhaneddin Tatar, Prof. Dr. Hadi Adanalı, Prof Dr. Ömer Özsoy ve Prof. Dr. Necmeddin Gökkır müzakere etti.

Oturumun üçüncü günü olan 20 Eylül 2014 tarihindeki ilk oturumda iki tebliğ sunuldu. “Felsefe ve Dinler Tarihi Açısından Gayb” konulu oturumun ilk tebliği “Felsefî Açıdan Gayb/Metafizin Tarihi Serencâmı” başlığını taşıyordu ve Prof. Dr. Hadi Adanalı tarafından sunuldu. Prof. Dr. İlhami Güler, Prof. Dr. Rahim Acar, Prof. Dr. Sait Reçber müzakere etti. Doç. Dr. Salime Leyla Gürkan’ın tebliği “Yahudilik-Hıristiyanlık Ekseninde Dinler Tarihi Açısından Gayb Problemi” hakkında idi. Prof. Dr. Fuat Aydın, Prof. Dr. İsrafil Balcı, Prof. Dr. Mehmet Katar müzakereci olarak yer aldılar. Prof. Dr. Burhanettin Tatar oturuma başkanlık etti.

Prof. Dr. Ömer Özsoy’un başkanlık ettiği öğleden sonraki ikinci oturumun konusu “Kur’an ve Gayb” idi. Prof. Dr. Halis Albayrak’ın “Kur’anda Gayb Kelimesi Üzerine Kronolojik Bir Okuma” başlığını taşıyan tebliğini, Prof Dr. Ömer Kara, Prof. Dr. İsrafil Balcı, Prof. Dr. Mustafa Öztürk müzakare etti.

Çalıştayın son iki oturumu 21 Eylül 2014 tarihinde gerçekleşti. İlk oturumun konusu “İslam İlimlerinin Teşekkül Döneminde Gayb” idi. Aynı başlıklı tebliğ Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz tarafında sunuldu. Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı’nın başkanlık ettiği oturumda Prof. Dr. Levent Öztürk, Doç. Dr. Hüseyin Hansu, Prof. Dr. Mustafa Öztürk ve Prof. Dr. Mehmet Erdoğan müzakereci olarak yer aldı.

“İnsan ve Gayb” konulu son oturuma Prof. Dr. Mahmut Aydın başkanlık etti. Prof. Dr. İlyas Çelebi’nin “İnsanın Gayb İle İlişkisi” konulu tebliğini Prof. Dr. Cağfer Karataş, Doç. Dr. Ziya Şen, Prof. Dr. Ali Dere, Prof. Dr. İlhami Güler müzakere ettti.

Çalıştayda sunulan tebliğ ve müzakereler “Din Dilinde Mucize” ve “Din Dilinde Gayb” başlıklarıyla iki kitapta derlenmiş ve yayınlanmıştır.Fotoğraf Galerisi

Mucize ve Gayb Çalıştayı