Faaliyetler Detay

Mingana Varakları ve Kur’an Yazmaları Çalışmaları: Kaynaklara Ulaşma ve Bunlar Hakkında Araştırma Yapma Konusunda Yeni Yaklaşımlar

3 Mart 2016 tarihinde düzenlenen konferansta KURAMER bu defa Central European University’de (Budapeşte) araştırmacı olan Dr. Alba Fedeli’yi konuk etti.

Temmuz 2015’de BBC tarafından “En Eski Kur’an Yazmaları” olarak duyurulan ve bütün dünyada büyük bir ilgi gören Kur’an yazmaları hakkında doktora çalışması yapan Fedeli “Mingana Varakları ve Kur’an Yazmaları Çalışmaları: Kaynaklara Ulaşma ve Bunlar Hakkında Araştırma Yapma Konusunda Yeni Yaklaşımlar” başlıklı konferansını sundu.

Dr. Alba Fedeli konuşmasına batıdaki Kur’an araştırmalarının günümüze kadar olan seyrini özetleyerek başladı. Buna göre, 1856 yılında Theodor Nöldeke’nin yol göstermesi ile başlayan bu süreç on dokuzuncu asrın ortalarında Michele Amari (1806-1889) ile Theodor Nöldeke (1836-1930)’nin Fransız Akademisi tarafından aldıkları ödül ile kuvvetlenmiştir. Yirminci yüzyılın başlarında Kur’an yazmalarının arşivlenmesi ve fotoğraflanarak dijital olarak muhafaza edilebilir hale gelmesi ile yeni bir dönem başlamış ve bu gelişmeler neticesinde Gothelf Bergsträsser (1886-1933) tarafından Kur’an yazmalarının toplanmasına yönelik bir proje ortaya konmuştur. İkinci Dünya Savaşı’ndaki bombalamalar esnasında toplanan bu arşivin yok olduğu düşüncesi projeyi sekteye uğratsa da yirmi birinci asrın başlarında Avrupa ve Orta Doğu’daki kütüphanelerden edinilen fotoğraflar Anton Spitaler (1910-2003)’in eline geçmiş ve Spitaler bu fotoğrafları öğrencisi Angelika Neuwirth’e bırakmıştır. Bütün bu tarihi süreç neticesinde elde edilen arşiv 2004 yılından beri faaliyet gösteren ve Berlin’de bulunan Corpus Coranicum Projesi’nin temelini teşkil etmiştir.

Kur’an araştırmalarının tarihi akışını özetledikten sonra Fedeli, mushaf nüshaları üzerinde yapılan fiziksel çalışmaları anlattı. İlk olarak yazmaların tarihini belirlemede başvurulan bir yöntem olan radyokarbon analizine değindi ve Birmingham Üniversitesi Kütüphanesi’nde Mingana Koleksiyonu’nda bulunan söz konusu iki yazmanın da karbon testine tabi tutulduğunu ve çıkan sonuçların medya ve bazı akademisyenler tarafından yanlış yorumlandığını anlattı.  Medyanın, internetin ve dolayısıyla sosyal medyanın yaygın olarak kullanılmasının doğru olmayan bir takım bilgilerin kontrolsüz bir şekilde yayılmasına sebep olduğunu ve bu dezenformasyonun yazmaların kendisinden daha çok ilgi gördüğünü belirtti.

Fedeli, radyokarbon analizinden elde edilen sonuçlara temkinli yaklaşılması ve yazmanın fiziksel özellikleri dikkate alınarak tarihlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Daha sonra kendi çalışmasından elde ettiği sonuçları dinleyicilerle paylaştı. Bu bölümde yazmanın imla özellikleri, katip sehivleri, sayfanın kullanımı gibi somut verileri aktardı.

Konuşmasının son bölümünde “dijital filoloji” olarak tabir edilen ve yazmalarının içeriğinin dijital olarak kodlanmasına dayanan çalışmalardan bahsetti. Bu çalışmalar sayesinde kütüphanelerde bulunan bütün yazmaların gruplandırılmasının ve birbiriyle ilişkilendirilmesinin kolaylaşacağını belirtti.

Sunumun ardından sorular cevaplandırıldı ve alanın uzman hocaları ile Dr. Alba Fedeli arasında fikir alışverişinde bulunuldu. 


KONUŞMACI HAKKINDA
Dr. Alba Fedeli

Budapeşte’de bulunan Central European Üniversitesi’nde (CEU)’da öğretim üyesi olan Dr. Alba Fedeli, erken dönem Kur’an yazmalarının nakli üzerinde filo-genetik yöntemlerin uygulanmasıyla alakalı bir araştırma yapmaktadır. Aynı zamanda Milan’da bulunan Ambrosiana Kütüphanesi’nin Arap Çalışmaları Bölümü’nde asistan olarak görev yapmakta ve Birmingham Üniversitesi’nde Metin İlimleri ve Elektronik Edisyon Enstitüsü’nde fahri araştırmacı olarak çalışmaktadır. Mingana Koleskiyonu’ndaki Kur’an Yazmaları üzerinde dijital filoloji araçlarını kullanarak hazırladığı doktora teziyle Birmingham Üniversitesi’nden doktor unvanını almıştır. Doktora çalışması esnasında Birmingham Kur’anı olarak tanınan nüsha ve Mingana-Lewis yazmaları üzerinde çalışmıştır.

2004-2012 yılları arasında Milan Üniversitesi’nde okumuş; üniversitede okuduğu 2004-2008 yılları arasında Ferni Noja Noseda Derneği’nde yönetici olarak görev almıştır. Kur’an yazmalarıyla alakalı birçok projede yer alan Fedeli, 2006-2007 yıllarında Yemen’de Daru’l-Mahtutat’da bulunan yazmaların dijital ortama aktarılması üzerinde çalışmış ve Sana’da Ulu Cami’de keşfedilen Kur’an yazmalarıyla alakalı bir incelemede bulunmuştur.

Şimdiye kadar yapmış olduğu yayınlar erken dönem Kur’an yazmalarına olan ilgisini göstermektedir. Fedeli’nin bu ilgisi Profesör Sergio Noja Noseda ile yaptığı işbirliğiyle başlamıştır.  


Fotoğraf Galerisi

Mingana Varakları ve Kur’an Yazmaları Çalışmaları: Kaynaklara Ulaşma ve...