Faaliyetler Detay

Kur'an'da Rasulullah

KURAMER’in düzenlemiş olduğu 30 Ocak 2015 tarihli konferansın konuşmacısı, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bünyamin Erul Beyefendi idi. Çok sayıda davetlinin de katıldığı “Kur’an’da Resûlullah”  konulu konferans yaklaşık üç saat sürdü.

Müslümanların Hz. Peygamber ile ilgili tasavvurlarının Kur’an âyetlerinden ziyade rivayetlere dayandığına dikkat çeken Bünyâmin Erul, konuşmasının, peygamber telakkisi ile sağlıklı bir peygamber anlayışı, algı ile olgu, inanışla iman, kültür ile sahih bilgi arasında peygamber efendimizi nasıl okumalıyız, nasıl değerlendirmeliyiz meselesi hakkında bir nevi sesli düşünme olacağını ifade ederek sözlerine başladı.

  Erul’a göre, Peygamber tasavvurunu inşa eden rivayetlerden biri de ‘ilk yaratılan varlık” hakkındaki rivayettir. Buna göre, sahabeden biri peygambere hitaben “ne zaman peygamber olarak yaratıldın?” diye sorar, peygamber de “Âdem ruh ile ceset arasındayken” cevabını verir. Oysa hiçbir sahabenin Hz. Peygamber’e “ne zaman yaratıldın?” şeklinde bir soru sormasının beklenemeyeceğini iddia eden Erul’a göre, bu rivayette “ilk yaratılan varlık” olarak takdim edilen peygamberin daha sonra ruhuyla cesediyle hâlâ diri olan bir varlığa dönüştürülmüştür. Gelenekte yer alan bu tarz rivayetlerin âyetlerin önüne geçirildiği ve bunun sonucu olarak Kur’an’ın takdim ettiği peygamber anlayışından uzaklaşıldığını vurgulayan Bünyamin Erul’un değerlendirmesine göre, konu peygamber efendimiz olunca bir tarafta sınır tanımaz bir sevgi ve muhabbetin ortaya koyduğu mübalağalarla dolu bir tasavvur, bir tarafta da O’na inzal olan Kur’an’ın takdim ettiği bir peygamber söz konusudur.

Bünyamin Erul, Peygamberin hayatının tamamını Kur’an’a dayanarak anlatmanın mümkün olmadığını, ancak âyetlere dayanarak peygamber hakkındaki rivayetlerle ilgili değerlendirme yapma ve bir kanaat sahibi olma imkânının olduğunu ifade ederek konuşmasına şöyle devam etti:

“Allah Resûlü’nün bir beşer olarak müşriklerden çok çeşitli tepkiler ve muhalefetler gördüğü ilk yıllarda ne tür endişeler yaşadığını, nelerden çekindiğini, korktuğunu, neler düşündüğünü, bazen nelere meyledebilecek olduğunu, nelere üzüldüğünü, canının nelere sıkıldığını Kur’an’dan öğrenebiliyoruz. Müşriklerin sürekli dile getirdikleri mucize telakkileri karşısında nasıl canının sıkıldığı, gönlünün nasıl daraldığı Hûd sûresinin 12. âyetinde ifade ediliyor.”

“Kur’an, Mekkelilerin zihnindeki cahilî peygamber tasavvurunu reddederken aynı anda vahye dayalı, Kur’ânî bir peygamber anlayışını da ortaya koyar” diyen ve Hz. Peygamber’in bir yönüyle resûl ama bir yönüyle de beşer olduğunu dile getiren Erul, İsrâ sûresinin (سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا) “Rabbimi tenzih ederim. Ben, sadece beşer bir elçiyim” şeklindeki 93. âyetini hatırlattı ve Kur’an’ın Câhiliyye devri müşriklerinin kafasındaki peygamber tasavvurunu reddeden bölümlerden âyetler okudu.

Bünyamin Erul, Kur’an’a dayalı bir sîret yazımına olan ihtiyacın altını çizdi ve bu noktada İzzet Derveze’nin çalışmasının yol gösterici olabileceğini belirterek konuşmasını nihayetlendirdi. 


KONUŞMACI HAKKINDA
Prof. Dr. Bünyamin Erul

1965 yılında Bolu Gerede’de doğdu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1982-1993 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görev yaptı. 1989 yılında yüksek lisansını tamamladı. 1989-1990 Öğretim yılında Mısır’a gitti ve alanıyla ilgili çeşitli inceleme ve araştırmalar yaptı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1996 yılında doktor oldu. Aynı yıl İslam Araştırmaları Birincilik Ödülünü aldı. 1999 yılında dil ve sahası ile ilgili çalışmalar yapmak üzere altı ay süre ile İngiltere’ye gitti. 2000 yılında doçent, 2008 yılında profesör oldu. 29.08.2008 tarihinde Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliğine seçildi.

ESERLERİ

  • Sahabenin Sünnet Anlayışı
  • Örnek Bir Lider Hz. Peygamber
  • Sünneti Anlamada Yöntem
  • Hz. Aişe’nin Sahabeye Yönelttiği Eleştiriler
  • Hadiste Eleştirel Yaklaşımın Öncüsü Olarak Hz. Aişe(Makale)
  • Rivayet Metinlerinde Ravî Tasarrufları, (Arapça, Makale)
  • Ma’mer b. Râşid’in el-Câmi’ Adlı Eserinin Kadim Bir Nüshası(Tanıtım)
  • Yaşar Nuri Öztürk’ün Kendi Dilinden Hazreti Muhammed(Tanıtım ve Eleştiri)
  • Sünnetin Yasal Yönü (Tebliğ)

Ayrıca çok sayıda makale, tercüme, tahkik ve sempozyumlarda tebliğleri bulunmaktadır.


Fotoğraf Galerisi

Konferans: Kur'an'da Rasulullah