Faaliyetler Detay

İslam Kaynaklarında, Geleneğinde ve Günümüzde Cihad Sempozyumu

KURAMER’in düzenlemiş olduğu “İslam Kaynaklarında, Geleneğinde ve Günümüzde Cihad” konulu sempozyum 20-21 Nisan tarihlerinde Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde, yerli ve yabancı 22 akademisyen ve araştırmacının katılımıyla gerçekleşti. İki gün süren sempozyumda, dinlerde, Kur’an ve Sünnet’de, İslam tarihinde cihadın nasıl anlaşıldığı ve bu anlayışın nasıl amele döküldüğü ele alındı.  İslam dünyasının bu bağlamdaki sorunlarının tartışıldığı sempozyumda, islâmî terminoloyi yeniden yorumlama konusunda öneriler ve geleceğe ilişkin tasavvurlar dile getirildi.

KURAMER müdürü Prof. Dr. Ali Bardakoğlu’nun yapmış olduğu selamlama konuşmasının ardından “Günümüz İslam Dünyasında Cihad Anlayışları ve Hareketleri: İç ve Dış Sebepler, Kültürel, Politik Arkaplan” konulu panele geçildi. Prof. Dr. Ziauddin Sardar (The Muslim Institute, Londra), Merryl Wyn Davies ((The Muslim Institute, Londra) ve Prof. Dr. Armina Omerika (Goethe University, Frankfurt)’nın panelist olduğu oturuma Prof. Dr. Mehmet S. Aydın başkanlık etti.  

Öğleden sonraki ilk oturumda “Dinler ve Cihad” konulu tebliğ Prof. Dr. Cafer Sadık Yaran tarafından sunuldu. Prof. Dr. Ömer Faruk Harman’ın başkanlık ettiği oturumda Prof. Dr. İlhami Güler ve Prof. Dr. Mahmut Aydın müzakereci olarak yer aldılar.

İkinci oturumun tebliğcisi Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün “Cihad Âyetleri: Tefsir Birikimine, İslam Geleneğine ve Günümüze Yansımaları” başlığını taşıyan konuşmasının müzakerecileri Yrd. Doç. Dr. Nihat Uzun ve Doç. Dr. Mustafa Karagöz idi. Prof. Dr. Mehmet Okuyan oturum başkanlığını yürüttü.

Sempozyumun ikinci günü olan 21 Nisan 2016 tarihindeki ilk oturumun konusu “Cihad Hadisleri: Resûlullâh’ın Uygulamaları ve Bunların Kültüre Yansımaları” idi. Aynı başlıklı tebliğ Prof. Dr. Ahmet Yücel tarafından sunuldu. Prof. Dr. Ömer Özsoy’un başkanlık ettiği oturumun müzakerecileri Prof. Dr. Hüseyin Hansu ve Yrd. Doç. Dr. Mahmut Kelpetin idi. 

Prof. Dr. İbrahim Kâfi Dönmez’in başkanlık ettiği ikinci oturumda Prof. Talip Türcan’ın “İslam Hukukunda Cihad” konulu tebliği, Prof. Dr. Ahmet Yaman ve Prof. Dr. Ferhat Koca tarafından müzakere edildi.    

Öğleden sonraki değerlendirme oturumda, Prod. Dr. Ziauddin Sardar, Prof. Dr. Armina Omerika ve Merrly Wyn Davies “Sempozyumun Değerlendirilmesi ve İslam Dünyası İle İlgili Bir Gelecek Tasavvuru” hakkında konuştular; değerlendirme oturumuna Prof. Dr. Ali Köse başkanlık etti.

Değerlendirme oturumunu müteakip iki günlük sempozyum Prof. Dr. Ali Bardakoğlu’nun teşekkür konuşması ile hitama erdi.Fotoğraf Galerisi

İslam Kaynaklarında Geleneğinde ve Günümüzde CİHAD Sempozyumu