Faaliyetler Detay

Eski Mekke ve Medine'nin Sanal Olarak Yeniden Kurulması Projesi / Seerahbook.com

Konuşmasına “Eski Mekke ve Medine’nin Sanal Olarak Yeniden Kurulması Projesi” nin kısa bir tanıtımıyla başlayan Ermiş, daha sonra projenin tasarımcısı Sami Angawi’nin Mekkke ve Medine’deki tarihi ve kültürel değerleri yok olmaktan kurtarmak için kırk yıldır sürdürdüğü çalışmalardan bahsetti. Angawi’nin bu minvaldeki uğraşlarının ilki, 1975 senesinde Hac Araştırma Merkezi’ni kurmak olmuştur. Merkezin amacı tarihî çevrenin korunması ve tarihsel bir arşivin kurulmasını sağlamak idi. Sami Bey buradaki görevinden ayrıldıktan sonra 1988 senesinde Amar Mimari Miras Merkezi’ni kurar. Bu merkezde, 50.000 civarında geleneksel mimari unsurlar ve binalar kaydedilmiş,  fotoğraflar ileri teknoloji standartlarına uygun bir şekilde arşivlenmiştir.  Merkezin adı 2011 senesinde “Al-Makkiyah Al-Madaniyah” enstitüsü şeklinde değiştirilmiştir.

Serap Ermiş “Eski Mekke ve Medine’nin Sanal Olarak Yeniden Kurulması Projesi”nde eski Mekke ve Medine’den kastedilenin Hz. Peygamber’in zamanı ve öncesinin Mekke ve Medine’si olduğunu ifade ederek, projede sadece binaların değil, ticari yollar, hicretle ilgili mekânlar, savaş alanları, mezarlıklar vb. gibi yerlerin de söz konusu olduğunun altını çizdi.  Projede sağlanan verilerin “Hac Araştırma Merkezi”, Sami Bey’in özel arşivi ve Arkeolojik kazılardan elde edildiğini belirten Ermiş, Sami Bey’e projeye birkaç alan daha eklemesi için istek ve öneride bulunduğunu ve bu önerilen kendisi tarafından kabul edildiğini söyledi.

Ermiş, bu istek ve önerilerden bazılarını şu şekilde sıraladı: Mekke, Medine ve Hicaz bölgesi ağırlıklı olmak üzere belirli bölgelerde profesyonel olarak arkeolojik kazılar yapmak ve böylelikle o dönem insanlarının yaşam tarzları, okudukları ve bildiklerinden tarihsel kanıtlar elde etmek; Osmanlı arşivleri ve kütüphanelerde konu ile ilgili mevcut eserleri tespit etmek ve bunları istifadeye sunmak.

Ermiş konuşmasını şu sözlerle bitirdi: “Bu yeni alanları seerahbook.com projesine ekleyerek Tefsir, Sîret ve Nüzul Ortamı araştırmalarına yeni belgeler, bilgiler sunmak ve böylece İslâmî araştırmalara katkı sağlamayı umuyoruz.”


KONUŞMACI HAKKINDA
Serap Ermiş

1980 yılında Almanya'nın Lemgo şehrinde doğdu. 1999 yılında Wilhelms Üniversitesine kaydoldu ve 2003 yılında mezun oldu. Daha sonra 2005 - 2010 aynı üniversitede Almanca ve İspanyolca öğretmenlik okudu. 2013 - 2016 yıllarında Paderborn Üniversitesinde doktorasını Hz. İbrahim ağırlıklı İncil ve Kur'an tefsiri başlığıyla tamamladı.Halihazırda Frankfurt üniversitesinde görev almaktadır.


Fotoğraf Galerisi

Eski Mekke ve Medine'nin Sanal Olarak Yeniden Kurulması Projesi / Seerah...