Faaliyetler Detay

Din Dili Çalıştayı

Merkez Bilim Dalları ortak toplantılarında bazı temel konularda tartışmalı ilmî toplantılar/çalıştaylar düzenlenmesi tavsiye edilmişti.  Merkez Bilim Kurulu’nca da uygun görülen bu toplantıların ilki 25-26 Nisan 2014 tarihlerinde 50 civarında konusunda uzman ilim adamının katılımıyla İSAM Konferans Salonu'nda (Bağlarbaşı-Üsküdar, İstanbul) gerçekleştirildi.

Din Dili Çalıştayı başlığını taşıyan ve iki tam gün süren bu tartışmalı ilmî toplantının açış konuşması Merkez Müdürü Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ve İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Kafi Dönmez tarafından yapıldı. Çalıştayda toplam dört tebliğ sunuldu. Tebliğ metinleri önceden çoğaltılarak Çalıştaya KURAMER davetlisi olarak çağrılan ilim adamlarına gönderildi. Her tebliğ iki özel müzakereci ve davetlisi olarak çağrılan ilim adamları tarafından etraflıca tartışıldı.

“Dilin Ontolojik-Tarihsel Karakteri Üzerine Notlar” başlığını taşıyan birinci tebliğ Merkezimizin yazarlarından Prof. Dr. Burhanettin Tatar tarafından sunuldu. Bu tebliği Prof. Dr. Zeki Özcan ve Doç. Dr. Aydın Işık müzakere etti.

“Din dili bağlamında Muteşâbihât Kavramı” ismini taşıyan ikinci tebliğ, Bilim Kurulu üyemiz Hikmet Zeyveli tarafından sunuldu. Bu tebliği Prof. Dr. Mustafa Öztürk ve Doç. Dr. Latif Tokat müzakere etti.

Üçüncü tebliğ, “Küreselleşen Dünyada Din Dilinin Yeri ve Dini Metinleri Anlama Sorunu” başlığını taşıyordu ve Prof. Dr. Tahsin Görgün tarafından sunulan tebliğin müzakerecileri Prof. Dr. İlhami Güler ve Prof. Dr. Aliye Çınar’dı.

Son tebliğ sahibi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Sait Toprak "Vahiy ve Dil Çatışkısı (Antinomisi): Miqra ve Qur'an Özelinde" adlı tebliğini sundu. Bunun müzakeresi ise Prof. Dr. Ömer Özsoy ve Yrd. Doç. Dr. Dursun Ali Aykıt tarafından yapıldı.

Oturum başkanlıklarını, Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz, Prof. Dr. Ömer Özsoy, Prof. Dr. Ömer Faruk Harman ve Prof. Dr. Recep Kılıç’ın yaptığı çalıştayda 30’dan fazla ilim adamı da eleştiri ve görüşlerini ortaya koyarak konunun etraflıca tartışılmasına katkı sağladılar.

Bu tebliğlerin ve tüm müzakerelerin bir kitap olarak KURAMER yayınları arasında basılması planlanmıştır.Fotoğraf Galerisi

Din Dili Çalıştayı