Faaliyetler Detay

Bilim Dalları Ortak Çalıştayı

4-7 Ekim 2013’de Şile Resort Otelde tüm bölüm yazarlarının ve çalışma gruplarının katılımıyla Bilim Dalları Ortak Çalıştayı yapıldı. Özel logo ve afişlerin de hazırlandığı bu çalıştaya, yazarlarımızın birbiriyle tanışıp kaynaşmaları amacıyla aileleriyle birlikte katılmaları temin edildi. Bu toplantıda, dört bilim dalında çalışmalarda gelinen son nokta, sorunlar, yöntem ve çalışma takvimi üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Bu çalıştayda dört Bilim Dalı’nın çalışma alanıyla doğrudan ilgili; Vahiy ve Nübüvvet/ İlahî Kelamın Tabiatı, Gayb, Kıssalar, Kadîm Dinlerden Kur’an’a Din Dili, Kur’an-Kutsal Kitap İlişkisi,  Mucize,  Kur’an  Dışı  Vahiy:  Sünnet-Vahiy  İlişkisi,  Sünnetullah,  İsra-Miraç,  Nesh, Makâsıd, Evrensellik-Tarihsellik Tartışmaları, Eski İlâhî Kitapların Tahrîfi Meselesi, Şefâat, Cin/ Gaybî Varlıklar, Kur’an’ı Anlamada Yöntem, Kur’an ve Yahudilik, Kur’an ve Hukuk, Kur’an’ın Nüzûl Ortamı gibi çeşitli konularda çalıştay, seminer ve konferans düzenlenmesi önerisi yapıldı.

Çalıştay, 4 Ekim Cuma Saat 17.00’de Merkez Müdürü Prof. Dr. Ali Bardakoğlu’nun açış konuşması ile başladı. Bardakoğlu konuşmasında, Merkez’in genel amaçları ve projeleri hakkında bilgi sunduktan sonra, birinci aşama çalışmalarının geldiği nokta hakkında bilgi verdi. Çalışmanın genel  çerçevesi,  usul  ve  esasları,  problemler  ve  çalışma  takvimi  konusunda  açıklamalarda bulundu. Üniversite rektörümüz Prof. Dr. İbrahim Kafi Dönmez de yaptığı selamlama konuşmasında KURAMER ve projelerinin önemi üzerinde durarak, Merkezin kuruluş aşamalarıyla ilgili bilgiler verdi. Bilim Kurulu üyelerinin yaptığı konuşmalardan sonra katılımcılar, Merkez ile ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirdiler.

Çalıştay 5 Ekim Cumartesi günü sabah saat 09.00 da Bilim Dalları sorumlularının ayrı ayrı sunumları ile devam etti. Arkasından Mehmet Apaydın, KURAMER Kütüphanesi programıyla ilgili uygulamalı ve detaylı bir sunum yaptı. Katılımcıların program ile ilgili soru ve önerilerini aktardılar.

Çalıştay öğleden sonra üç grup çalışması halinde devam etti. Her Bilim Dalı’nın bölümleri, konu başlıkları, içerik durumu ve tedâhüller, ilgili kaynaklar, problemler ve metodoloji ayrı ayrı ele alındı. Bu çalışmalara 6 Ekim Pazar günü sabah oturumunda da devam edildi.

6 Ekim Pazar günü öğleden sonra yapılan ortak toplantıya Hikmet Zeyveli’nin Merkez için hazırladığı  İmla  ve  Transkripsiyon  Esasları’nın  sunumuyla  başlandı,  arkasından  konu katılımcıların müzakeresine açıldı. Daha sağlıklı sonuçların elde edilebilmesi için katılımcıların Ekim ayı içerisinde görüş ve önerilerin yazılı olarak bildirmeleri kararına varıldı. Bu sunumun ardından Bilim Dalları toplantı raporlarının müzakeresine geçilmiş ve çalışmanın geneline dair katılımcıların değerlendirmeleri alınmıştır. İleriki döneme ait çalışma takvimi ve koordinasyon konusunda belli bir mutabakatın da sağlandığı toplantıda çalıştay konuları, KURAMER seminer ve konferansları hakkında öneriler müzakere edilmiştir.