Araştırma

Kurʾân’ın doğru anlaşılmasında sebeb-i nüzûl olarak adlandırılan Hz. Peygamber’in hayatındaki bazı olayların önemi tartışılmaz. Bu açıdan bakıldığında Hz. Peygamber’in hayatını konu alan Siyer’in d...

KURAMER, Araştırma ve İnceleme Gezileri kapsamında 2015-Nisan ayında Hicaz bölgesine üç hocamızın iştiraki ile bir gezi düzenlenmiş ve bu gezide siret mekânlarının tahkik ve fotoğraflandırılması ya...