E-BÜLTEN

E-Bülten Kaydı

KURAMER-Kur'an Araştırmaları Dergisi

 

Akademik Camiaya Duyuru

 

Değerli İlim İnsanları,

Günümüzde Kur’ân-ı Kerîm’i anlamaya, dinî ve sosyal ilimlerin çeşitli konularını da Kur’an’la ilişki içinde ele almaya matuf akademik çalışmaların yapılmasına büyük bir ihtiyaç duyulduğu, yeni gelişmelerin bu çalışmaları daha da âcil hale getirdiği ortadadır. Ancak bu yöndeki faaliyetlerin başarılı sonuçlara götürmesi için öncelikle Kur’an’ı anlamanın önündeki fikrî, kültürel ve tarihî engeller ile günümüzde ortaya çıkan yeni sorunların bilinmesi ve aşılması; neticede Kur’an’ın, günümüz insanının zihin ve ruh dünyasına seslenen yeni bir anlayışın esası hâline getirilmesi gerekmektedir. Bu hedefe ulaşılmasına katkı sağlamak üzere kurulan KURAMER, kendi bünyesinde kuruluş amacına uygun faaliyetler yürütmesinin yanı sıra, Kur’an-ı Kerîm merkezli ilmî çalışmalara yayın imkanı sağlamak, bu alanda yapılan araştırmaları akademik camiayla paylaşmak ve “Kur’an’ı anlama” merkezli bir ilmî platform oluşturmak düşüncesiyle KURAMER-Kur’an Araştırmaları Dergisi çıkarmayı programına almış bulunmaktadır.

2016 yılından itibaren çıkarılması planlanan KURAMER-Kur’an Araştırmaları Dergisi uluslararası düzeyde özgün çalışmaların neşredileceği, telif ücretlerin de buna göre belirleneceği hakemli bir dergi olacaktır.  

Siz saygıdeğer bilim insanlarından Kur’ân-ı Kerîm’i anlamanın arka plan ve zeminini oluşturan vahiy, peygamberlik, Kur’an ilimleri, Mushaf tarihi, dinler tarihi, Kur’an’ın nüzul ortamı, siyer, tefsir, hadis, fıkıh, İslâm ahlâk ve düşüncesi, tasavvuf, din bilimleri gibi alanlarda konuyu Kur’ân-ı Kerîm’le ilişkisi içinde ele alan ve yayımlanmamış olan araştırma, eleştiri, değerlendirme veya tanıtım yazılarınızla dergimize katkı sağlamanızı beklemekteyiz.

Katkılarınız için şimdiden teşekkür eder, bilvesile çalışmalarınızda başarılar dilerim. 12.11.2015

 

Prof. Dr. Ali Bardakoğlu  

  

 

Notlar:

1. Yayınlanacak yazıların makale(10-30 sayfa) veya kitap tanıtım (1-3 sayfa) formatında olması gerekmektedir.

2. İmla kuralları hakkında gerekli bilgi için tıklayınız...  

3. Yazıların gönderileceği e-mail: dergi@kuramer.org

4. İletişim:  

Santral: (216) 474 08 60/1910

M.Turan Çalışkan: (216) 474 08 60/1918

Ahmet Baydar: (216) 474 08 60/1919

      Font

      Paylaş