E-BÜLTEN

E-Bülten Kaydı

Çalışma Planı

 

Bölümler ve Çalışma Planı:

Giriş: Kur’an-Tarih İlişkisi

ATarih İlminin Yöntemi ve Problemleri

BKur’an'da Tarih ve Zaman Algısı

I.Kur’an Kıssalarının Mahiyeti ve Amacı

II.Yaratılış 

a)Kur’an-dışı Kültürlerde

b)Kur’an Perspektifinden

III.Tarihi Şahsiyetler Kavimler ve Mekânlar

IV.Yahudiler

a)Temel Kavramlar

b)Tarihleri

c)İnanç ve İbadetleri

d)Kitapları-Tanakh 

e)Kitapları-Talmud vd.

f)Yahudi Dinî Hukuku

V.Hıristiyanlar

a)Temel Kavramlar

b)İnanç ve İbadetleri

c)Kitapları

VI.Hz. Muhammed'in Müjdelenmesi

VII.Sabiîler

VIII.Mecusîler

IX.Diğer İnançlar

      Font

      Paylaş