E-BÜLTEN

E-Bülten Kaydı

Çalışma Planı

 

Bölümler ve Çalışma Planı:

Giriş: 

I.Varlık ve Bilgi

A.Kur’an’da Varlık Tasavvuru

B.Felsefede Varlık Tasavvuru

1.Allah

a)Allah’ın Varlığı (Varlığının Delilleri) 

b)Ulûhiyet Tasavvuru

2.Evren

3.İnsan

A.Kur’an ve İslâm Düşüncesinde Bilgi

B.Modern Felsefede Bilgi

C.Gayb Âlemi

Din, Peygamberlik ve Vahiy Tasavvuru

A.Felsefî Açıdan Din

B.Allah’ın Âlemle İlişkisi (İnâyet Fikri) ve Din

1.Kelâmî Açıdan Din

2.Dinler Tarihi Açısından Din

C.Peygamberlik ve Vahiy

1.İslâm Öncesi Dönemde Peygamberlik ve Vahiy

a)Eski kültürlerde ve Doğu Dinlerinde Peygamberlik ve Vahiy Tasavvuru

b)Yahudilikte Peygamberlik ve Vahiy Tasavvuru

c)Hıristiyanlıkta Peygamberlik ve Vahiy Tasavvuru

d)Kur’an Öncesi Arap Yarımadasında Peygamberlik ve Vahiy Tasavvuru

2.İslâm Düşüncesinde Peygamberlik ve Vahiy Tasavvuru

a)Kur’an metafiziği: Vahyin imkânı

b)Kur’an ve Sünnet’te Vahiy

c)Peygamberliğin Hz. Muhammed’le Sona Ermesi ve Ondan Sonra İleri Sürülen Peygamberlik İddiaları

d)Kelam’da Peygamberlik ve Vahiy Tasavvuru

I)Sünnî ve Mutezilî Yaklaşım

II)Şiî Yaklaşım

e)İslâm Felsefesi’nde Peygamberlik ve Vahiy Tasavvuru

f)Tasavvuf’ta Peygamberlik ve Vahiy Tasavvuru

3.Batı Felsefesinde

a)Peygamberlik ve Vahiy Tasavvuru

b)Müsteşriklerin Kur’an Vahyine ve Hz Muhammedin Peygamberliğine bakışı

D.İlâhî Kelâmın Lafza Bürünmesi (İlâhî Kitap Kur’ân-ı Kerîm)

E.Kur’ân-ı Kerîm’in İnsanlara Tebliği

      Font

      Paylaş