E-BÜLTEN

E-Bülten Kaydı

Yayınlar

KURAMER, Kur'an araştırmaları alanında özgün telif eserleri, tezleri, klasik ve modern dönemin önemli kitap ve makalelerinin tercümesini yayınlamayı, Kur'an araştırmalarını merkeze alan bilimsel bir dergi çıkarmayı hedeflemektedir.

Kitaplarımızı www.kitapyurdu.com adresinden, Ana Kitabevi Yayın Dağıtım ile Türkiye Diyanet Vakfı kitap satış mağazaları ve TDV e-Yayınevi'nden temin edebilirsiniz.