E-BÜLTEN

E-Bülten Kaydı

Yayınlar

KURAMER, Kur'an araştırmaları alanında özgün telif eserleri, tezleri, klasik ve modern dönemin önemli kitap ve makalelerinin tercümesini yayınlamayı, Kur'an araştırmalarını merkeze alan bilimsel bir dergi çıkarmayı hedeflemektedir.

Kitaplarımızı www.kitapyurdu.com., www.idefix.com., TDV E-Yayınevi, www.kitapsec.com. adreslerinden ile Ana Kitabevi Yayın Dağıtım, D&R ve Türkiye Diyanet Vakfı Kitap Satış Mağazları'ndan temin edebilirsiniz.