E-BÜLTEN

E-Bülten Kaydı

Kur'an Araştırmaları Projeleri

 

Kaynakların sahih bilgisine ve ilmî usullere bağlı olarak Kur'ân'ın doğru anlaşılması ve bu amaca ulaşmanın önündeki engellerin kaldırılması temel ilke olup bunun için  Kur'an araştırmalarının;

  • Birinci aşamasında Kur'an'ı anlamanın düşünce ve bilgi yönüyle arka planını oluşturmaya yönelik,
  • İkinci aşamasında Kur'an muhtevasına yönelik,
  • Üçüncü aşamasında Kur'an ilimlerine, problemlere ve çözümlerine yönelik

çeşitli projeler planlanmıştır.