E-BÜLTEN

E-Bülten Kaydı

İmkân, Sınır ve Sorun Açısından Kur’an’ın Bâtınî ve İşârî Yorumu

Faaliyet Bilgileri

Yer : İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İSAM Konferans Salonu
Başlangıç : 11 Kasım 2017 Cumartesi - 09:30
Bitiş : 11 Kasım 2017 Cumartesi - 17:10

Font

Paylaş

KURAMER olarak 11 Kasım 2017 Cumartesi günü İSAM Konferans Salonunda “İmkân, Sınır ve Sorun Açısından Kur’an’ın Bâtınî ve İşârî Yorumu” konulu bir sempozyum gerçekleştireceğiz.

İslam mezhepler tarihinde Bâtınîlik ve bâtınî yorum genellikle Şiî İsmâiliyye fırkasıyla özdeşleştirilir. İşârî yorum ise tasavvufî geleneğe hasredilir. Bu sempozyum her iki yorum tarzına ilişkin olarak tarihî ve fikrî kökler, temel argümanlar ve karakteristik özellikleri irdelemenin yanı sıra iki yorum tarzı arasında benzeşen ve farklılaşan yönlerin etraflıca değerlendirilmesini ve aynı zamanda Kur’an’ı bâtınî-işârî tarzda yorumlamanın gerek ilmî gerek ahlâkî açıdan ne ifade ettiği meselesinin netleştirilmesini hedeflemektedir.

Bir gün sürecek olan sempozyum programı iki oturum çerçevesinde altı tebliğ ve bunların müzakerelerinden oluşmaktadır. Program boyunca bâtınî ve işârî yorum geleneklerinin çok yönlü biçimde ele alınması ve buna bağlı olarak Kur’an yorumunda nesnellik, öznellik ve ilmî ölçütlerle denetlenebirlik gibi kritik konuların da tartışılması planlanmaktadır.  

 

Sempozyum programına ulaşmak için tıklayınız…