Books

Bu bölümde Sempozyum kitaplarıÇalıştay kitaplarıTelif eserleriTercüme eserleri ve Tahkik eserler menüleri bulunmaktadır.

Kitaplarımızı www.kitapyurdu.com adresinden, Ana Kitabevi Yayın Dağıtım ile Türkiye Diyanet Vakfı Kitap Satış Mağazları ve TDV e-Yayınevi'nden temin edebilirsiniz..