Photo Gallery

Albums

KURAMER’İN 4 Aralık 2015 tarihinde düzenlediği konferansın konuşmacısı Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Okuyan'dı. “Tefsirin Zorlukl...

19 Kasım 2015 tarihinde Merkez binasında yapılan, akademisyenler ile davetlilerin katıldığı “Yahudi Hukuku, Temel Kaynaklar Ve Günümüzde Uygulama “ konulu konferansı Türkiye Hahambaşı İzak Haleva’n...

KURAMER’İN 29 Ekim 2015 tarihinde düzenlediği konferansın konuşmacısı Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Ünal'dı. “Tarihsel Süreçte Değişen Hadis Algıları”...

KURAMER'i ilk kez ziyaretine vesile olan bu davete, ihtisas sahaları ulûm-i İslamiye olan, aralarında ciltler dolusu tefsir yazmış âlimler bulunan heyetin huzurunda konuşmak niyetiyle değil, aslınd...

KURAMER’İN 10 Nisan 2015 tarihinde düzenlediği konferansın konuşmacısı Çukurova Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztürk’tü. “Kur’an’ı Anlamada Tarihselciliğin İmkan,...

Merkez binasında yapılan, akademisyenler ile davetlilerin katıldığı “Tefsirin Açmazı: Kur’an’ı Başka Zamanlara Konuşturmak“ konulu konferansı Goethe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özsoy...

KURAMER’in düzenlemiş olduğu 30 Ocak 2015 tarihli konferansın konuşmacısı, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bünyamin Erul Beyefendi idi.

2014 yılı Kuramer İftar Programlarının sonuncusu 16.07. 2014 Çarşamba günü gerçekleşti. Programın konuşmacısı Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Merkez yazarlarından Prof. Dr....

Kuramer’in, 2014 Ramazan ayı münasebetiyle başlattığı, işadamları ve akademisyenlerin katıldığı iftar programlarının birincisinde konuşmacı Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve...

Kur’an Araştırmaları Merkezi, Prof. Dr. Mehmet Paçacı’nın konferansıyla etkinliklerine devam etti. 5 Haziran’da KURAMER’in kendi salonunda yapılan konuşmanın konusu “Çağdaş Dönemde Kur’an’a ve Tefs...

Kuramer, konferanslarını Diyanet İşleri Eski Başkanlarından Prof. Dr. Süleyman Ateş’in konuşmasıyla sürdürdü. Konferans, 4 Nisan 2014 tarihinde Merkez konferans salonunda, çok sayıda İlâhiyatçı aka...

Kuramer konferanslarına, Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Elik’in konferansıyla devam edildi. 14.02.2014 Cuma günü Merkez Konferans Salonun...

10 Ocak 2014 te Merkez Konferans Salonunda yapılan konuşmaya İlâhiyat Fakülteleri Tefsir Bölümü öğretim üyeleri ile diğer ilgili davetliler katıldı.

Kuramer’in 24 Ocak 2014 tarihindeki konferansı, İstanbul Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi öğretim üyesi ve Süleymaniye Vakfı başkanı Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır tarafından “Kur’an’da Kur’an ve Hikm...

KURAMER’in 19 Aralık 2013 tarihinde düzenlediği konferansın konuşmacısı Merkez Müdürü Prof. Dr. Ali Bardakoğlu’ydu. “Modern Dünyada İslâm Fıkhı” konulu konferansa farklı alanlardan akademisyenler v...

URAMER konferansları, ülkemizin önde gelen ilim adamlarından Prof. Dr. Mehmet Said Hatiboğlu’nun “Kur’an-Sünnet İlişkisi” konulu konferansıyla devam etti.

Kuramer, 2013 İftar etkinliklerinin sonuncusu 24 Temmuz 2013 günü yapıldı. Toplantının konuşmacısı Merkez Müdürü Prof. Dr. Ali Bardakoğlu’ydu.

Kuramer’in ikinci iftarı 17 Temmuz 2013 tarihinde gerçekleşti. Merkezin Kur’an-Sîret Bilim Dalı başkanı Hikmet Zeyveli’nin konuşmacı olduğu iftarda, Zeyveli “Sîretin Önemi ve Kur’an-Sîret İlişkisi”...