Symposium and Workshops

Symposium and Workshops

KURAMER’İN “Kur’an ve Pozitif Bilim” konulu sempozyumu 27 Nisan 2019 Cumartesi günü 29 Mayıs Üniversitesi İSAM konferans salonunda (Bağlarbaşı-Üsküdar, İstanbul) yoğun bir katılımcı kitlesinin ref...

KURAMER olarak düzenlediğimiz “Zâhirî ve Selefî Din Yorumu” sempozyumu, 28 Nisan 2018 tarihinde - İSAM Konferans Salonunda geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Sempozyum, açılış konferansı, ik...

KURAMER’in “İmkân, Sınır ve Sorun Açısından Kur’an’ın Bâtınî ve İşârî Yorumu” konulu sempozyumu 11 Kasım 2017 tarihinde İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İSAM Konferans Salonu’nda (Bağlarbaşı-Üsküdar/...

KURAMER’in Uluslararası Düşünce Enstitüsü Londra merkeziyle (International Institute of Islamic Thought, IIIT/UK) ortaklaşa düzenlediği “Modern Dünyada Kur’an’ın Yeri: Makâsıdî Tefsire Doğru” başlı...

Symposium on “Holiness, Sainthood and Prophecy in Islamic Thought and Tradition” was held by KURAMER on 4 March 2017 at Istanbul 29 May University/ ISAM Conference Hall.

The symposium on “The Prospective Mahdi Belief” was held by our Centre at ISAM Conference Hall. In the conference, which attracted a high level of attendance, the notion of Prospective Mahdi was an...

The workshop on “The Notion of Miracle and Unseen Contingency (Ghayb)” was organized by KURAMER between September 18th and 21st, in Sile Resort Hotel. Over 52 local and international researcher and...

During the Central Science Disciplines joint meeting, it had been suggested to convene workshops or scientific meetings on various fundamental issues that generate further discussions.

Between October 4th and 7th, 2013, a Joint Workshop had taken place in Sile Resort Hotel with the full attendance of departmental authors and working groups. In order to generate a social milieu, o...