Activities Detail

The Conundrum of Tafsir: Drawing Qur’an Out in Different Ages

The presenter of the conference, which was held by KURAMER on 27 February 2015, was Professor Ömer ÖZSOY, from Goethe University. The title of the conference, to which many academics from various fields attended, was “The Conundrum of Tafsir: Drawing Qur’an Out in Different Ages”.

Professor Özsoy began his speech by stating the following: “as you know, Qur’an is a book that addresses and situates itself in a succession of revelation. Qur’an justifies its message through the nature of human kind, which is its direct respondent, unlike Judaism which is framed around a particular folk, or Christianity which is framed around a history of salvation following a particular person and the alleged events in this person’s life. In other words, Qur’an does not call human kind to an esoteric thing; rather it calls human kind to a familiar thing in the sense that such a call is in accordance with its creation”.

According to Özsoy, the message of each and every messenger sent by God throughout the history is not a product of the divine justice but the mercy of God. It is an extra gift, a product of benevolence. The fact that all revelation is expressed as a “reminder” in the dialect of Qur’an is not coincidental. God called out to human kind to remind their own inner identities, namely their being as being-created, not to enforce them religious identities externally.

Professor resumed his talk as follows: “the essential objective of Tafsir activities of Muslims is drawing Qur’an out in different ages. Such an objective requires an awareness of the idea that Qur’an is not addressed to the glossator’s own age. Actually, the need to make a Tafsir of any text is brought forward by the distance, between the readers and the text, which alienates the text to the reader. Thereby, any activity of Tafsir requires an awareness of this distance. The distance between the reader and the context of the text causes an ambiguity, meaninglessness or a multitude of meanings in the eye of the readers for the contents of the text. For, ancient texts use words, which do not express the meaning they had during the time they were written or read. They address the events, which are not present any longer; people, who do not exist anymore, and they are addressed to the people who are not alive any longer in the age these texts are read now. The considerations of Muslims that even the explicit verses of the Divine Word can sometimes become ambiguous and thereby the suggestions of the source of wisdom can become decontextualized and meaningless, constitute the biggest challenge they have been subjected since the death of Prophet. In this regard, scholars of Islam, and even ordinary Muslims nowadays, attempt to draw Qur’an out to their own age and attach meaning to it in the sense that they meet this huge challenge in their own different ways.

It is existentially justifiably for a Muslim to feel that Qur’an is addressed to him/her while he/she is reading Qur’an. However, this attitude has the tempting potential to incite the risk of attributing inauthentic meanings to the text of Qur’an. For, when we analyse various recent and old Tafsirs of Qur’an, we would see that in many instances, inauthentic meanings are attributed to Qur’an. What has been done here is that in relating Qur’an to the milieu of actual reading or commentary, the text of Qur’an is liberated from its own genuine context. During this process, the universality claim of Qur’an is understood as its infinite capacity to carry multitude of meanings in the sense that it becomes a device for justifying any kind of intervention of the reader to the content of Qur’an. Thus, Qur’an as the last revealed book of God, not only is addressed to its readers directly in any age but also it can contain everything till the judgment day.

Professor Özsoy, then, proceeded to the Q&A session, at the end of which, he stated the following: “According to my hermeneutic methodology, each and every passage of Qur’an has an authentic meaning in the time it had been revealed, and each Tafsir of Qur’an should be built upon this authentic meaning (of course, if Qur’an is to be drawn out towards new circumstances, not the reader of glossator). What I mean by authentic meaning is what Qur’an tells to its respondents in the period it was revealed, namely what people had understood from Qur’an in that period. In the words of Eric Donald Hirsch, “we cannot draw a text out to different ages without understanding what it says”.


ABOUT THE SPEAKER
Prof. Dr. Ömer Özsoy

Prof. Dr. Ömer Özsoy

17. 04. 1963 tarihinde Bünyan’da doğdu. 1974 yılında Kayseri’de Etiler İlkokulu’nda ilköğretimini tamamladı. 1974-1977 yılları arasında Kadı Burhanettin Ortaokulu’nda okudu. 1980 yılında Kayseri Lisesi’nden mezun oldu. Aynı sene girdiği Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin Kelam ve Felsefe bölümünden Prof. Dr. İsmail Cerahoğlu gözetiminde hazırladığı "Tefsir’de Re’yin Cevazına Dair Tartışmalar" konulu teziyle 1985’de mezun oldu. Bir süre Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde arşiv uzmanı olarak görev yaptıktan sonra 1986’da A.Ü. İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Yine Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu danışmanlığında hazırladığı "Kur’an’da Sünnetullah Kavramı" konulu teziyle 1991 yılında doktora çalışmasını tamamladı. 1991-1993 yılları arasında DİTİB araştırma bursu ile Almanya’nın Heidelberg kentinde Ruprechts Karl Üniversitesitesi Ön Asya Dilleri ve Kültürleri Bölümü’nde Prof. Dr. Raif Georges Khoury gözetiminde Kur’an-ı Kerim’e dair oryantalistik çalışmalar üzerine araştırmalar yaptı. 1995 yılında Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Birincilik Ödülü’ne layık görüldü. Kur’an’ın metinleşme tarihi ve Kur’an’ın tarihselliği konuları hakkındaki çalışmalarıyla 1996 yılında tefsir alanında doçent ünvanını aldı. İslami Araştırmalar Dergisi’nin yayın kurulunda görev üstlendi. 1998 yılında bir grup arkadaşıyla birlikte Prof. Dr. Mehmed Said Hatiboğlu editörlüğünde islamiyat Dergisi’ni kurdu ve 2003 yılına kadar derginin genel yayın yönetmenliğini yürüttü. 2000-2003 yılları arasında kitabiyat Yayınları’nın genel yayın yönetmenliğini yaptı. 2004 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabili Dalı’nda profesörlüğe yükseltildi. 2004-2005 yılları arasında  Alexander von Humboldt Vakfı araştırma bursu ile Almanya’nın Göttingen kentinde Georg August Üniversitesi’nde Alman kütüphanelerinde bulunan Kur’an-ı Kerim el yazmaları üzerine araştırmalarda bulundu. 2005 yılında Avusturya’nın Salzburg Üniversitesi’nde İslam konusunda dersler vermek üzere misafir profesörlük yaptı. 2006 yılında Ankara Üniversitesi’ndeki görevinden istifa ederek Almanya’da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Frankfurt Goethe Üniversitesi bünyesinde kurulan İslam Vakıf Kürsüsü’nde göreve başladı. Frankfurt’taki meslekdaşlarıyla birlikte Almanya üniversitelerinde İslam İlahiyatı’nın kurulması yönünde çalışmalar yaptı. 2009 yılında Frankfurt Goethe Üniversitesi’nde kurulan İslam Dini ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü’nün kurucu müdürlüğünü 2013 yılına kadar sürdürdü. 2014 yılında Frankfurt-Giessen Üniversiteleri İslam Araştırmaları Merkezi’nin kurulmasında aktif rol oynadı. Muhtelif zamanlarda Viyana, Salzburg, Innsbruck üniversitelerinde misafir profesörlük yaptı. Halen Frankfurt İslam Araştırmaları Merkezi’nde Tefsir Kürsüsü başkanı olarak görev yapmakta ve "Kur’an’ın Şifahiliğinin Yeniden İnşaı" ve "İlk Üç Asır Rivayetlerinin Dijital Arşivi" konulu projeler üzerinde çalışmakta; ayrıca KURAMER bünyesinde "Kur’an’ın Metin ve Mushaf Tarihi" çalışma grubunun başkanlığını yürütmektedir.

17.04.196

Kitapları:

 • Sünnetullah. Bir Kur’an İfadesinin Kavramlaşması 

Fecr Yayınları: Ankara 1994 (2. Baskı: Fecr Yayınları: Ankara 2015)

 • Konularına Göre Kur’an. Sistematik Kur’an Fihristi (İlhami Güler’le birlikte)

Fecr Yayınları: Ankara 1996 (17. Baskı: Fecr Yayınları: Ankara 2014)

 • Kur’an’ın Metinleşme Tarihi. Bir Giriş Denemesi 

Kitabiyat: Ankara 2003

 • Kur’an ve Tarihsellik Yazıları

Kitabiyat: Ankara 2004 (2. Baskı: OTTO: Ankara 2015)

 • Geschichtsschreibung zum Frühislam – Quellenkritik und Rekonstruktion der Anfänge (Ayşe Başol’la birlikte)

EB Verlag: Berlin 2014

 • Christen und Muslime im Gespräch – Eine Verständigung über Kernthemen der Theologie (Susanne Heine, Christoph Schwöbel ve Abdullah Takım’la birlikte)

Gütersloher: München 2014

 • Handbuch Christentum und Islam in Deutschland – Grundlagen, Erfahrungen und Perspektiven des Zusammenlebens (Mathias Rohe, Havva Engin, Mouhanad Khorchide ve Hansjörg Schmid’le birlikte), 2 Cilt

Herder: Freiburg, Basel, Wien 2014

Araştırma Alanları: 

 • Kur’an’ın metin tarihi ve Kur’an hermenötiği
 • Tefsir tarihi ve tefsir rivayetleri
 • Vahiy ve tarih ilişkisi, Kur’an’ın tarihseliği
 • Çağdaş Müslüman düşüncesi
 • Bilim olarak İslam İlahiyatı
 • Türkiye’de ve Avrupa’da İslami dini düşünce ve İslam Araştırmaları


Photo Gallery

The Conundrum of Tafsir: Drawing Qur’an Out in Different Ages