Formatting Guidelines

Paragraf Formatı

A4 formatındaki çalışmalarda paragraf stili:

  • 12 punto Times New Roman fontu,
  • 1 cm girintili,
  • Paragraf öncesinden 6 punto aralıklı,
  • Satırlar 1.5 aralıklı ve
  • Tirelenmemiş olmalıdır.

Aşağıdaki iki paragrafta bu formata riayet edilmiştir: