E-BÜLTEN

E-Bülten Kaydı

KURAMER YAYIN VE ARAŞTIRMA ÖDÜLLERİ SONUÇLANDI..

Font

Paylaş

Kur’an merkezli akademik ve ilmî yayınları ve araştırmaları teşvik etmek ve desteklemek amacıyla KURAMER tarafından 2016 yılında başlatılan ve web sayfamızda duyurulan “KURAMER Yayın ve Araştırma Ödülleri” uygulaması sonuçlanmıştır.

KURAMER Bilim, Çalışma ve Danışma heyetlerinde yer alan ilim adamları arasından oluşturulan Seçici Kurul 2015 yılında önceden ilan edilen alanlarda yapılan telif yayınlar ile KURAMER’e belli tarihe kadar ulaştırılan yayımlanmamış araştırmalar üzerinde daha önce duyurulan esaslar çerçevesinde çalışmalarını tamamlamış ve konu ilgili kurullarda görüşülerek karara bağlanmıştır. Buna göre,

 

  • Ülkemizde birinci baskısı 2015 yılı içinde gerçekleşen Türkçe yayınlar Kur’an ilimlerine katkı, sistematik kurgu, özgünlük, analiz, üslup, kaynaklar gibi bilimsel kriterlere göre değerlendirilmiş ve aşağıda yer alan iki esere 15’er bin TL (Onbeşbin tl) “KURAMER Yayın Teşvik Ödülü” verilmesi kararlaştırılmıştır.

 

  1. Hadiye Ünsal, Erken Dönem Mekkî Surelerin Tahlili, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2015, Birinci basım: Mart 2015, 477 Sayfa.
  2. Fatih Tiyek, Kur’an’ı Anlamada Bağlamın Rolü, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2015, Birinci basım: Şubat 2015, 432 Sayfa.

 

  • 2016 yılı Mayıs ayının sonuna kadar KURAMER’e ulaştırılan araştırmalardan aşağıdaki araştırmanın KURAMER Yayınları arasında yayımlanabileceğine karar verilmiştir:

 

  1. Fatih Tok, İmâm-ı Âzam Ebu Hanife’nin Kur’an Anlayışı, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tefsir Bilim Dalı, İstanbul 2015, Doktora tezi, Danışman: Prof. Dr. Muhsin Demirci,  243 sayfa.

 

 

Ödüller KURAMER’in önümüzdeki zaman diliminde düzenleyeceği ve önceden duyurulacak olan bir programla sahiplerine tevdi edilecektir.

 

KURAMER Yayın ve Araştırma Ödülleri önümüzdeki yıllarda da aynı esaslara bağlı olarak sürdürülecektir.

 

Başta ilim çevreleri ve araştırmacılar olmak üzere ilgililere duyurulur.

 

KURAMER