صنعاء مخطوطة

نسخ من صنعاء

San'a Nüshası ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup yakında burada yayınlanacaktır.