المؤتمرات

المؤتمرات

3 Mart 2016 tarihinde düzenlenen konferansta Kuramer bu defa Central European University’de (Budapeşte) araştırmacı olan Dr. Alba Fedeli’yi konuk etti.

KURAMER’İN 4 Aralık 2015 tarihinde düzenlediği konferansın konuşmacısı Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Okuyan'dı. “Tefsirin Zorlukl...

19 Kasım 2015 tarihinde Merkez binasında yapılan, akademisyenler ile davetlilerin katıldığı “Yahudi Hukuku, Temel Kaynaklar Ve Günümüzde Uygulama “ konulu konferansı Türkiye Hahambaşı İzak Haleva’n...

KURAMER Konferansları kapsamında 27 Haziran 2015 tarihinde verilen iftarın ardından Konya Necmettin Erbakan Üniversitesinden Prof. Dr. M. Sait Şimşek’i ağırladık.

KURAMER’İN 10 Nisan 2015 tarihinde düzenlediği konferansın konuşmacısı Çukurova Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztürk’tü. “Kur’an’ı Anlamada Tarihselciliğin İmkan,...

27 Şubat 2015 tarihinde Merkez binasında yapılan, akademisyenler ile davetlilerin katıldığı “Tefsirin Açmazı: Kur’an’ı Başka Zamanlara Konuşturmak“ konulu konferansı Goethe Üniversitesi öğretim üy...

2014 yılı Kuramer İftar Programlarının sonuncusu 16.07. 2014 Çarşamba günü gerçekleşti. Programın konuşmacısı Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Merkez yazarlarından Prof. Dr....

Kuramer’in, 2014 Ramazan ayı münasebetiyle başlattığı, işadamları ve akademisyenlerin katıldığı iftar programlarının birincisinde konuşmacı Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve...

Kur’an Araştırmaları Merkezi, Prof. Dr. Mehmet Paçacı’nın konferansıyla etkinliklerine devam etti. 5 Haziran’da KURAMER’in kendi salonunda yapılan konuşmanın konusu “Çağdaş Dönemde Kur’an’a ve Tefs...

Kuramer, konferanslarını Diyanet İşleri Eski Başkanlarından Prof. Dr. Süleyman Ateş’in konuşmasıyla sürdürdü. Konferans, 4 Nisan 2014 tarihinde Merkez konferans salonunda, çok sayıda İlâhiyatçı aka...

Kuramer’in 22 ve 23 Şubat 2014 tarihlerindeki konferanslarının konuşmacısı, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften bünyesinde Kur’an el yazmalarından ve ilk dönemlere...

Kuramer, konferans faaliyetlerine İstanbul Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necmettin Gökkır’ın konuşmasıyla devam etti. 21 Şubat 2014 tarihinde Merkezde...